6.7.2017 / Gösterim Sayısı : 232

TAGEM Tarafından Kabul Edilen ve Desteklenen Projemiz

Müdürlüğümüz Personeli Dr. Tuğba GEZGİN’in yürütücüsü olduğu “Et ve Et Ürünlerinde Bağ Doku Miktarının Belirlenmesi ve Mekanik Ayrılmış Et Aranması” proje teklifimiz Tarımsal Araştırma Projeleri Uygulama Talimatı çerçevesinde oluşturulan Araştırma Yönetim Komitesinin yapmış olduğu toplantı sonrasında yeni teklif edilen projeler kapsamında kabul edilip desteklenmesi kararı alınmıştır.

''