Numune Kabul Birimi

Kuruluşumuza analiz için gelen gıda maddeleri, yemler ve bunların hammaddeleri ile su numunelerinin kabulünü yapar. Analiz için gelen numunelerde gerekli kontrolleri yaparak (mührünün bulunup bulunmadığı, gerekli belgelerinin eksik olup olmadığı) numuneleri kabul eder ve geliş sırasına göre kaydeder. Usulüne uygun olarak gelmeyen numuneleri iade yada imha eder.

Kabul edilen numuneleri analize hazır hale getirerek istenilen analizlerin yapılması için ilgili laboratuvarlara gönderir. Numunelere ait analizler bittikten sonra analiz sonuçları ilgili laboratuvar birim sorumlusu tarafından onaylanarak  Numune Kabul ve Rapor Düzenleme birimine gönderilir. Sonuçlar burada değerlendirilerek Rapor Yazım Ünitesine iletilir. Numunelere ait raporlar yazılarak onaya sunulur. Denetim Numunelerine ait analiz sonuçları üst yazı ile ilgili il müdürlüklerine ulaştırılır. Özel İstek Numunelerine ait analiz sonuçları müşterinin talebine uygun şekilde posta, fax yada e-posta yoluyla ulaştırılır. 
Numune analiz süreleri bilgi amaçlıdır. Laboratuvar birimlerinin iş yükü ve numune sayılarına göre değişiklik göstermektedir.

 

​ 

''