Fiziksel Analiz Laboratuvarı

Laboratuar Şefliğine sevk edilen numuneler birim numune kayıt defterine kayıt edildikten  sonra talebe göre;        
       Türk Gıda Kodeksi (TGK), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Gıda Maddeleri Tüzüğü (GMT) veya diğer kabul gören analiz yöntemlerine göre istenen duyusal muayenelerin ve fiziksel  analizlerin yapıldığı birimdir. Yapılan analizlerin sonuçları Numune Kabul ve Rapor Düzenleme  birimine  iletilir.

  Laboratuvarımıza  resmi istek, özel istek, denetim şeklinde numuneler gelmektedir.


Görevli Personel
Adı Soyadı
Ünvanı
​Erdal COMART
Veteriner HEKİM
​Mustafa DAĞDELEN
​Laborant

Cihaz Listesi
​Sıra No
Cihaz Adı​Miktarı​
​1​PH Metre
​1
​2​Abbe Refractometre
​1
​3​Kül Fırını
​1
​4​Etüv​1
​5​Hassas Terazi
​1
​6​Buz Dolabı
​1

''