Kuruluş Amacımız ve Görevlerimiz

Kuruluşun Faaliyet Alanı ve Görevleri;

           

Kars Gıda Kontrol Laboratuvarı, gelişen teknolojiye uyum sağlayarak hizmet veren ve müşteri memnuniyetini esas tutan eğitimli personeliyle faaliyetlerini yürütmektedir. Kars İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün görevleri aşağıda verilmiştir:

 

 

651 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında K.H.K. gereği gıda numunelerinin muayene ve analizlerini yapmak.

 

•560 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine dair K.H.K. gereği gıda numunelerinin muayene ve analizlerini yapmak.

 

•1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa göre su ürünlerinin muayene ve analizlerini yapmak.

 

•5596 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun gereğince gıda ve yem numunelerinin muayene ve analizlerini yapmak.

 

•1734 Sayılı Yem Kanunu ve Yönetmelikleri gereği yem ve yem hammadde numunelerinin muayene ve analizlerini yapmak.

 

•Özel ve tüzel kişi ve kuruluşlarca tarımsal ve hayvansal ürünlerin özelliklerini tespit etmek amacıyla ilgili gıda, yem, içme ve kullanma sularında istenilen analizleri yaparak rapor düzenlemek.

 

•İhracat yapan özel ve tüzel kişi ve kuruluşların alıcı ülkelerin talep ettiği analizleri yaparak rapor düzenlemek.

 

•İthalat yapan özel ve tüzel kişi ve kuruluşların numunelerini Türk Gıda Kodeksine, Ürün Tebliğlerine, Ürün Standartlarına, Gıda Maddeleri Tüzüğüne ve analiz sertifikasına göre analizlerini yaparak rapor düzenlemek.

 

•Bakanlığımızca Müdürlüğümüzün görevlendirildiği projelerde gerekli analizleri yaparak sonuçları koordinatör kuruluşlara göndermek.

 

•Mahkemelerce görüş istenilen ihtilaflı konularda teknik görüş bildirmek.Özel kuruluşlar tarafından laboratuvar eğitimi almak için gönderilen kişileri eğitmek

''