Staj

​Staj Başvurusu Sırasında İstenen Belgeler

1- Staj Başvuru Formu

2- Bir adet Fotoğraf

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- Başvuru tarihinde alınmış herhangi bir yerde çalışmadığını gösteren belge (SGK'dan alınacaktır.) Bu belge staj başvurusu kabul edildikten sonra sözleşme imzalanırken yeni tarihli olarak tekrar istenecektir.

​2016 YILI STAJ UYGULAMA TAKVİMİ 

Takvim Dönemi
Faaliyet Konusu
​01.01.2016Bütçenin kesinleşmesine müteakip branş tablolarının doldurularak Bakanlığımıza bildirilmesi
​01.01.2016-30.04.2016​Başvuruların alınması
​02.05.2016 - 09.05.2016

1-) Staj başvurularının bütçe dahilinde değerlendirilmesi

2-) Değerlendirmelerin eğitim birimlerine duyurulması

​10.05.2016-13.06.20162017 yılı tahmini stajyer sayısı ve bütçesinin, EK-2 tablosuna uygun şekilde işlenerek Bakanlığımıza bildirilmesi.
​03.10.2016-04.​11.2016

1-) 2016 yılı staj uygulamaları gerçekleşmelerinin, EK-3 tablosuna uygun şekilde işlenerek Bakanlığımıza bildirilmesi,

2-) 2016-2017 eğitim dönemi stajyerlerine ilişkin bilgilerin, staj yönergesindeki EK-1 tablosuna uygun şekilde işlenerek Bakanlığımıza bildirilmesi.

İş Yeri Staj Sözleşmesi

''