Staj

​Staj Başvurusu Sırasında İstenen Belgeler

1- Staj Başvuru Formu

2- Bir adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3- Bir adet öğrenci belgesi


​2018 YILI STAJ UYGULAMA TAKVİMİ 

Takvim Dönemi
Faaliyet Konusu

02.01.2018-30.04.2018

 (mesai bitimine kadar)


Staj başvurularının alınması.

02.05.2018

11.05.2018


1-)Staj başvurularının ilgili birimde oluşturulan Staj Yürütme Komisyonunca değerlendirilmesi.

2-)Değerlendirme sonucunda staja kabul edilen öğrencilerin eğitim gördükleri kurumlara ilgili birimlerce bildirilmesi ve Bakanlık Staj Yönergesinde belirtilen gerekli iş ve işlemlerin yapılması.


​Haziran-2018
Eylül 2018
​Stajyer öğrencilerin, staj yapması

Staj Başvuru Formu

''