Tarihçe

TARİHÇE

Giresun Gıda Kontrol Laboratuvarı ilk kuruluşunda, Veteriner Sağlık Kontrol Laboratuvarı adıyla Tarım Bakanlığı - Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak, 992 sayılı Kanun uyarınca, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın 16 Ekim 1973 tarihli ve 9 sayılı Ruhsatıyla kurulmuştur. Kuruluşunda, "Gıda Kontrol Laboratuvarı" ve "Teşhis (marazi madde analiz) Laboratuvarı" olarak faaliyet göstermekte iken, 1985 yılında Bakanlık teşkilatlarının yeniden yapılandırılması sırasında İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü adıyla Bakanlık İl Müdürlüğüne bağlanmıştır.  Daha sonra, Bakanlık makamının 16.01.1995 tarihli oluruyla, doğrudan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı – Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bağlanmıştır. Bilahare Bakanlık Makamının 28.11.2000 tarihli ve 135 sayılı Olurları ile idari yönden Bakanlık İl Müdürlüğüne, teknik yönden Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bağlanmıştır. Son olarak Bakanlık Makamının 24.01.2006 tarihli ve 8 sayılı Olur'u ile denetim ve desteği Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bırakılarak doğrudan Bakanlığa bağlı kuruluş haline getirilmiştir.

9 Haziran 2011 tarihli ve 27958 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 639 sayılı "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile Bakanlığımız yeniden yapılandırılmış ve bu kapsamda Müdürlüğümüz isim değiştirerek, "Giresun Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü" adını almış ve "Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü"ne bağlanmıştır. Halen bu statüde çalışmalarına devam etmektedir.


''