Eğitim-Staj

Eğitim
Staj​Staj yönergesi resmi yazısı ile staj yönergesi için tıklayınız...​

 Staj Başvuru ve KabulGİRESUN GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

2017 YILI STAJ UYGULA PROSEDÜRÜ

 

Kurumumuzda, üniversitelerin gıda ile ilgili bölümlerinde okumakta olan öğrencilere zorunlu stajları yaptırılmaktadır. Bu stajlar; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 12/11/2014 tarihli ve 769 sayılı "Staj Yönergesi" doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. 

Stajyer öğrenci seçiminde zorunlu stajlara öncelik verilmektedir. Staj başvuruları tamamlandıktan sonra kontenjan dahlinde öğrenci kabulü gerçekleştirilir. Kontenjanın üzerinde başvuru gerçekleşmesi halinde, öğrencilerin geçmiş dönemlerde aldıkları ders notları ortalaması dikkate alınarak, başarı sıralamasına göre staja kabul edilir.

Staj KontenjanıStajyer öğrenci kontenjanı yılık olarak kurumumuz tarafından, kurum personel sayısı ve bakanlık bütçe imkânları göz önünde bulundurularak belirlenmektedir.

Staj tarihleri; Staj tarihlerinin belirlenmesinde öncelikle öğrencilerin belirttikleri tarihler dikkate alınır. Ancak iş yoğunluğu ve belli tarihler üzerinde yoğunlaşma olması durumunda kurum tarafından belirlenen tarihler esas alınır.

 

STAJYER ÖĞRENCİ BAŞVURU ŞARTLARI

 • Halen öğrenim görüyor olmak
 • Yüksekokulların Gıda ile ilgili bölümlerinde okuyor olmak.
 • Fakültelerin Gıda, Kimya, Biyoloji ve Veterinerlik  bölümleri ve bu kapsamda değerlendirilebilecek diğer fakülte veya bölümlerde okuyor olmak.
 • Meslek Yüksekokulu, Ön Lisans, Lisans veya Yüksek Lisans eğitimlerini tamamlamış öğrencilerin staj başvuruları kabul edilmez.

   

  BAŞVURU SÜRECİ
 • Kurumumuzda staj yapmak isteyen ve başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler bir dilekçe ile kuruma şahsen başvuruda bulunurlar. Okul idaresi tarafından verilen staj başvuru yazısı olsa bile öğrencinin dilekçe ile şahsi başvurusu gereklidir Posta v.b. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Staj başvuru dilekçesi ile birlikte;  not ortalamasını gösterir onaylı belge (transkript v.b.) ve öğrenci kimlik fotokopisi de ibraz edilmek zorundadır.
 • Staj başvuruları her yılın ilk mesai gününde başlar, 30 Nisan'da sona erer.
 • Staj başvurusunun değerlendirilmesinde öncelik olarak; okul başarı durumu, ikamet şartları, tavır ve davranış biçimleri dikkate alınacaktır.
 • Staj başvuruları; başvuruların sona erdiği tarihten sonraki 1 hafta içinde değerlendirilerek,  kabul edilip edilmediği öğrenciye ve başvuru yazısı olması halinde okul idaresine yazı ile bildirilir.

   

  ÖN KABUL VE KESİN KAYIT
 • Başvurusunun kabul edildiği yazı ile kendisine bildirilen öğrenci için ön kabul yapılmış sayılır.
 • Staj belgeleri (her okul için farklı olabilir, staj tarihi-süresi staj uygunluk yazısı v.b.) okul idaresince kuruma posta ile veya elden öğrenci ile gönderilebilir.
 • Okul idaresinin belirlediği staj belgeleri kuruma ulaşan öğrenciler, daha önceki beyanları da kontrol edilerek uygun bulunması halinde kesin kayıtları yapılır.
 • Kesin kayıt için öğrencinin kimlik fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğrafı gereklidir.
 • Kesin kayıt yapılan öğrenciler ile kurum yetkilisi arasında, staj uygulama takviminde belirtilen tarihlerde sözleşme imzalanır.
 • Giresun Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde staj yapan öğrencilerin sigorta kayıtları okulları tarafından yaptırılır ve sigorta primleri okulları tarafından karşılanır. Öğrenciler,  SGK Giriş Bildirgesini kuruma teslim etmek zorundadır.

 

STAJA KABUL EDİLMEME

Aşağıdaki durumlarda öğrencilerin staj başvuruları reddedilir.

 •  Staj için belirtilen koşulları sağlamamak.
 •  Staj başvurusu için belirtilen tarihlerde başvuru yapmamak.
 •  Staj başvurusu için istenilen belgeleri tam ve zamanında teslim etmemiş olmak.
 •  Fazla sayıda başvuru olması durumunda not ortalamasına göre yapılacak değerlendirmede belirlenen sayının dışında kalmak.
 • Staja kabul edildiği halde SGK giriş bildirgesini sunmamak.
 • Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunmak.

   

  STAJ KABUL FORMU İÇİN TIKLAYINIZ...''