Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Sorumlusu: Murat OGAN

Görevleri:

Kalite Yönetim Sisteminin TS EN ISO/IEC 17025'e göre planlanması, uygulanması, sürdürülmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,

Kalite Yönetim Birimi Başkanlığı yapmak,

Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantısını organize etmek,

Laboratuvarın kalite sistem politikalarını ve hedeflerini içeren laboratuvar organizasyonu,görev ve sorumluluklar ile yerleşim planı, tesis ve donanım, personele ait bilgiler ve çalışma konularını belirleyen bir KEK' in hazırlanması,

KYB' ye Uygunsuzluk Formu ile bildirilen uygunsuzlukların onaylanması,

Uygunsuzlukların giderilmesi için başlatılan düzeltici faaliyetlerin takibi, kontrolü, koordinasyonun yapılması ve tamamlanan düzeltici faaliyetlerin onaylanarak kapatılması,

KYB' ye Önleyici Faaliyet Talep Formu (GGKL.F.01.P.08)  ile bildirilen önleyici faaliyetin kabulü ve tamamlanan önleyici faaliyetin onaylanması,

Birimleri ilgilendiren prosedür, talimat, form ve listelerin hazırlatılması ve kontrol edilmesi,

Kalite yönetimi ile ilgili dokümanların hazırlanması ve dağıtılması,

Kullanılan tüm dokümanların ilgili personele iletilmesinin sağlanması ve personel tarafından anlaşılmasının, ulaşılabilir ve uygulanabilir olmasının sağlanması,

Prosedür ve talimatlardaki değişiklikler ile güncelleştirmelerin yapılmasının, en son güncelleştirilmiş dokümanların kaydedilmesinin ve ilgili birimlere dağıtımının sağlanması,

Kalite Sisteminin gözden geçirilmesi,

Laboratuvarda gerçekleştirilen faaliyetlerin kalite yönetim sisteminde  yer alan prosedür ve  talimatlara uygun olarak yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi,

Laboratuvar iç tetkik planının düzenlenmesi ve periyodik olarak yapılması,

Aksaklıkların giderilmesi için düzeltici faaliyet yapılması,

Yapılan düzeltici faaliyetlerin doğrulanması,

Önleyici faaliyetlerin yapılması  ve sürdürülmesinin sağlanması,

Kalibrasyon uygulamalarının izlenmesi ve denetlenmesi,

Eğitim çalışmalarının düzenlenmesi.

''