Ücretlerle İlgili Genel Hükümler

1) Akredite Analiz Ücretlerine %10 ilave yapılacaktır.

2) Enstrümantal cihazlarla aynı anda birden fazla parametrenin sonuç olarak verilmesi durumunda analizden bir tek ücret alınacaktır.

3) Yapılacak analizde başka bir analizden elde edilecek sonuçlar/veriler kullanılacak ise söz konusu analizlere ait ücretler de ayrıca tahsil edilecektir. (rutubet, tuz, yağ vb.)

4) Özel Gıda Laboratuvarlarının Genel Numune Kayıt Defterlerinin Onayı (Her 100 sayfa) için 50,00 TL ücret alınır.

5) Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü faaliyeti olup da listede yer almayan birim fiyatlar için Bakanlığımızın diğer döner sermaye işletmeleri için belirlenen listelerdeki birim fiyatlar uygulanır.

6) Müdürlüğümüz Laboratuvarlarında verilecek analiz eğitim hizmetlerinde, eğitimi verilecek analize ait analiz ücretine ilaveten günlük 165,00 (yüzaltmışbeş) TL. alınır.

7) Özel İstek numunelerinde sonuç raporunun kim/kimler tarafından teslim alınacağının; fakslanması isteniyorsa faks numarasının, adres ve telefon numarası gibi bilgilerin dilekçede açık olarak belirtilmesi gerekmektedir.

8) Karşı merkez ödemeli olarak sonuç raporunun gönderilmesinin istenmesi durumunda konunun dilekçede belirtilmesi gerekmektedir.

9) Özel İstek numuneleri ücreti yatırılmadan analize alınmamaktadır.

10) Hesap Numaramız;

T.C. Ziraat Bankası Eskişehir Şubesi Döner Sermaye Hes. No:4000 3682-5002  

IBAN No: TR 49 0001 0001 1740 0036 8250 02  

Battalgazi Vergi Dairesi: 815 009 0819

Telefon: 0 222 310 31 60 - 310 31 91 Dahili 108-112-107

Faks: 0 222 310 31 20

Web adresi: http://gidalab.tarim.gov.tr/eskisehir

e-posta: eskisehir.gidalab@tarim.gov.tr​

 

 

 

''