Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarı Fiyat Listesi

Sıra
No
Analiz AdıAnalizi Yapılan ÜrünlerAnaliz MetoduTahmini
Süre
(gün)
Numune
Miktarı
Fiyat
(TL)
1*Aerobik Koloni Sayımı
Dökme Plak Tekniği
GıdaISO 4833-14-5300g77
2Mezofilik Aerobik Bakteri Sayımı
(Farklı Sıcaklıklarda)
Gıda ve SuFDA/BAM, 20013-4300 g/ml70
3Bacillus cereus SayımıGıdaISO 79322-5**300g80
4Clostridium perfringens SayımıGıdaISO 79372-5300g100
5Enterobacteriaceae SayımıGıda ve YemISO 21528-22-4300g70
6Enterobacteriaceae Sayımı (Hızlı Test)Gıda (İçecekler hariç)TEMPO EB1-2300g115
7*Escherichia coli Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
GıdaISO 16649-22-3**300g77
8Koliform, Fekal Koliform ve E.coli Sayımı (EMS)Gıda ve SuFDA/BAM,20022-7300 g/ml115
9Escherichia coli Sayımı (EMS)Gıda (Süt ve Süt Ürünleri Hariç)ISO 16649-32-7300g110
10E.coli Sayımı
(Hızlı Test)
Gıda (İçecekler hariç)TEMPO EC1-2300g115
11E.coli O157 AranmasıGıdaISO 166543-5300g135
12E.coli O157 Aranması
(Hızlı Test)
GıdaAFNOR BIO
12/25 - 05/09
1-3300g180
13*Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı-
(Staphylococcus aureus ve diğer türler) Koloni Sayım Tekniği
GıdaISO 6888-23-4**300g88
14Koagülaz Pozitif Stafilokok Sayımı
(Hızlı Test)
Gıda (içecekler hariç)TEMPO STA1-2**300g115
15Koliform Bakteri Sayımı (EMS) (Hızlı Test)Gıda (içecekler hariç)TEMPO CC1-2300g115
16Koliform Sayımı
(Katı Besiyerinde)
GıdaISO 48321-2300g70
       
17Koliform Bakteri ve E.coli Sayımı (Katı Besiyerinde)GıdaAFNOR BIO
12/19 - 12/06
2-3300g70
18*Listeria monocytogenes Aranması (Hızlı Test)GıdaAFNORBIO 12/11-03/04 bioMerieux
VIDAS Listeria monocytogenes II (LMO2)
2-3**300g181.5
19*Listeria monocytogenes AranmasıGıdaISO 11290-13-5**300g132
20Maya ve Küf Sayımı
(Su Aktivitesi 0,95'den Büyük Ürünler İçin)
GıdaISO 21527-15-7300g70
21Maya ve Küf Sayımı
(Su Aktivitesi 0,95'e Eşit Veya Küçük Ürünler İçin)
GıdaISO 21527-25-7300g70
22Maya ve Küf Sayımı
(Hızlı Test)
Gıda (içecekler hariç)TEMPO YM3-4300g115
23Osmofilik Maya SayımıŞekerli ÜrünlerHARRİGAN VE MACCANCE, 19665-7300g70
24Rope Sporu (Sünme) AranmasıEkmek MayasıTS 35223-4300g80
25Rope Sporu (Sünme) AranmasıEkmek ve Ekmek ÇeşitleriTS 50003-4300g80
26*Salmonella spp. AranmasıGıda ve YemTS EN ISO 65793-7**300g132
27*Salmonella spp. Aranması (Hızlı Test)Gıda ve YemAFNORBIO 12/16-09/05 bioMerieux
VIDAS SLM
2-5**300g   165
28Somatik Hücre SayımıÇiğ SütNucleoCounter SCC-100 Prosedürü1300ml28
29*Stafilokokal Enterotoksin AranmasıGıdaBioMerieux
VIDAS SET2 30705
1-2**300g220
30Sterilite Kontrolü
[İnkübasyon(55oC'de7 gün) + *Aerobik Koloni Sayımı]
UHT SütISO 4833-111500 ml60+
77
31Sterilite Kontrolü
[İnkübasyon (30oC'de
15 gün) + *Aerobik Koloni Sayımı]
UHT SütISO 4833-119500 ml83+
77
32Toplam Koliform Bakteri Sayımı (Katı Besiyerinde) (Hızlı Test)Gıda (içecekler hariç)TEMPO TC1-2300g115
33EMS Yöntemiyle Escherichia coli SayımıGıdaISO 72514-6300110

*Akredite Analizler
**Özel istek yemek numunelerinde analiz için yeterli miktar müşterinin isteği üzerine kabul edilir.


''