Staj

      Müdürlüğümüzde staj yapmak isteyen öğrencilerden Müdürlüğümüzce ilk başvuruda istenilen evraklar ve şartlar

  1. Kurumumuza staj başvuruları 02.01.2017-28.04.2017 tarihleri arasında şahsen aşağıda Tıklayınız… linkinden indirilecek dilekçe ve eklenecek transkript ile okullarından aldıkları zorunlu staja tabi olduklarını belirten yazı ile yapılacaktır.
  2. Başvurular 01.05.2017 - 08.05.2017 tarihleri arasında staj komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlar kurumun web sitesi olan http://gidalab.tarim.gov.tr/eskisehir adresinden yayınlanacaktır.

Başvuru dilekçesi için

Tıklayınız...

   Müdürlüğümüzce stajı kabul edilen öğrencilerden istenilen evraklar ve şartlar
  1. Zorunlu Staj Başvuru Formu 3 Nüsha
  2. Öğrencinin fotoğraflı öğrenci belgesinin aslı.
  3. 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 87.maddesinin 1. Fıkrasının (e) bendi gereği,yapılması zorunlu olan 'İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Piriminin ' stajyerin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödendiğini gösteren SGK Sigortalı işe giriş bildirgesi formu.
  4. Staj değerlendirme formu.
  5. 1adet Nüfus cüzdanı fotokopisi.
  6. Sağlık Raporu
  7. IBAN NO (Öğrencinin kendi adına olacak)
  8. Staj Sözleşmesi (Staj Sözleşmesini aşağıda Tıklayınız...  linkinden indirebilirsiniz.)
​Staj Sözleşmesi için
Tıklayınız...

​ 

 

''