Personel Durumu

Personel Durumu

Personelin Adı SoyadıMesleki UnvanıBirimiGörevi
 Arif İSKENDER Mühendis Müdür Müdür
Filiz BEKTÖREMühendisNumune Kabul ve Rapor Düzenleme BirimiNumune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi Sorumlusu
Hasan KOCAMANTeknikerNumune Kabul ve Rapor Düzenleme BirimiNumune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi Personeli
Rabia GÜLERTeknikerNumune Kabul ve Rapor Düzenleme BirimiNumune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi Personeli
Mehmet KARATAŞTeknikerNumune Kabul ve Rapor Düzenleme BirimiNumune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi Personeli
​Cennet GÜNVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni​Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi​Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi Personeli​
Emine Mine ÖNDERBiyologFiziksel Analiz LaboratuvarıLaboratuvar Birim Sorumlusu
Can Musa TEKEKimyagerFiziksel Analiz LaboratuvarıLaboratuvar Personeli
Hamza Yaşar AKINVeteriner HekimFiziksel Analiz LaboratuvarıLaboratuvar Personeli
Nafi SAYINLaborantFiziksel Analiz LaboratuvarıLaboratuvar Yardımcı Personeli
Erdoğan VARANMühendisKimyasal Analiz LaboratuvarıLaboratuvar Birim Sorumlusu
Figen BOYACIMühendis Kimyasal Analiz LaboratuvarıLaboratuvar Personeli
​Şeref İSET​Mühendis​Kimyasal Analiz Laboratuvarı​Laboratuvar Personeli
​Ahmet Bahadır ŞENTORUN
Mühendis​Kimyasal Analiz Laboratuvarı​Laboratuvar Personeli​
Sami EĞİTMENOĞLULaborantKimyasal Analiz LaboratuvarıLaboratuvar Yardımcı Personeli
​İbrahim KORKUSUZ
​Laborant​Kimyasal Analiz Laboratuvarı
​Laboratuvar Yardımcı Personeli
Sema KADAYIFÇI Mühendis Katkı-Kalıntı Analiz LaboratuvarıLaboratuvar Birim Sorumlusu
H.Nurhan ÖZMENMühendisKatkı-Kalıntı Analiz Laboratuvarı Laboratuvar Personeli
Müjde Aslı IŞIKDAĞMühendisKatkı-Kalıntı Analiz LaboratuvarıLaboratuvar Personeli
Hüsnü TuncerLaborantKatkı-Kalıntı Analiz LaboratuvarıLaboratuvar Yardımcı Personeli
Mehmet ÖZGÜNEŞLaborant Katkı-Kalıntı Analiz Laboratuvarı Laboratuvar Yardımcı Personeli
Kamil KEMİKLİMühendisMikrobiyolojik Analiz LaboratuvarıLaboratuvar Birim Sorumlusu
Ahmet ŞEKERKAYAMühendisMikrobiyolojik Analiz LaboratuvarıLaboratuvar Personeli
Osman Emre İNSELÖZBiyologMikrobiyolojik Analiz LaboratuvarıLaboratuvar Personeli
​Tuğba Nur ADIGÜZEL​Laborant​Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarı​ Laboratuvar Yardımcı Personeli
Nurgül ÇİVRİLLİMühendisKalite Yönetim BirimiKalite Yönetcisi
Metin GÜNAYDINAraştırmacıİç Kontrol Birimiİç Kontrol Birimi Sorumlusu-Bilişim Sorumlusu
Hatice EKŞİMemurİdari ve Mali İşler Şefliğiİdari ve Mali İşler Şefi
Oktay PİYADEAyniyat Saymanıİdari ve Mali İşler ŞefliğiTaşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Bülent Zeki GÜLERBilgisayar İşletmeniİdari ve Mali İşler ŞefliğiMuhasebe Görevlisi
Ahmet GÜLBAHARBilgisayar İşletmeniİdari ve Mali İşler Şefliği Evrak Memuru 
Bekir MUTLUEkonomist İdari ve Mali İşler ŞefliğiGerçekleştirme Görevlisi-Arşiv Sorumlusu -İKS Personeli
Emre DÖNMEZHizmetliİdari ve Mali İşler ŞefliğiYardımcı Hizmetle Görevli Personel 
Çetin TUNCERLaborant Döner Sermaye Saymanlığı Döner Sermaye Saymanı 
Alaatdin GÜNEŞTeknikerDöner Sermaye Saymanlığı  Veznedar-Mutemet-Konsolide Görevlisi
Erkan NAROĞLU Sivil Savunma Uzmanı Sivil SavunmaSivil Savunma Uzmanı 


 


 

''