Mikrobiyoloji Analiz Birimi

  • Birim Sorumlusu  ​Nurettin IŞIK
   Mikrobiyoloji Laboratuarı; Gıdalarda bulunan patojen mikroorganizmaların, indikatör bakterilerin ve bozulmaya yol açan mikroorganizmaların tespitine yönelik çalışan bir birimdir.

        Mikrobiyoloji Laboratuarı ekim odası, besiyeri hazırlama, inkübasyon ve sayım odası, yıkama odası olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Bölümler kontaminasyonu önleyecek şekilde dizayn edilmiştir.

        Laboratuarımızda tüm gıdalarda, mikrobiyolojik kriterler tebliğinde yer alan birçok analiz yapılmaktadır. Patojen bakteri identifikasyonları VİTEC2 Compact (Otomatik bakteri tanımlama) ve mini VIDAS (multi parameterik immunoanalizör) cihazıyla (Hızlı test yöntemi) yapılmaktadır.
Çalışmalarımızda ulusal ve uluslararası geçerliliği olan metotlar kullanılmakta olup gıda maddeleri, yem, su ve su ürünlerinde mikrobiyolojik analizler (denetim, şahit, ithalat, ihracat, özel istek) yapılmaktadır. Ayrıca Laboratuarımızda seroloji bölümünde et ve et ürünlerinde tür tayini analizleri ELİSA yöntemi ile yapılmaktadır. Laboratuarımız periyodik olarak ulusal veya uluslar arası yeterlilik testlerine katılmaktadır.

        Mikrobiyoloji laboratuarında olması gereken tüm alet ve ekipmanlara sahip olan laboratuarımızda 5 personel görev yapmaktadır.
Çalışmalarını İSO 9001-2000 ve İSO 17025 kalitesinde devam ettirmekte olan laboratuarımızda yoğun olarak istenen analizlerde akreditasyon çalışmaları devam etmektedir.​ 
''