Kimyasal Analiz Laboratuvarı

Birim Bilgi

Kimyasal Analiz Laboratuvarı, analiz edilmesi talebiyle kurumumuza getirilen numunelerin kimyasal analizlerini gerçekleştirmek üzere yapılandırılmıştır. Bu analizler gıdaların, gıda hammaddelerinin yada yarı mamul maddelerinin yasal mevzuatlarla tanımlanmış kimyasal bileşenlerine ve özelliklerine dair analizleri kapsar. Bu analizlere ait bilgileri içeren listeye “Analiz Ücretleri ve Tahmini Süreleri” menü başlığından ulaşılabilir.

Cihaz Listesi

CİHAZ ADI / AKSESUARLARIMARKASI
Gerber Santrifüj AletiK. Schneider Co.
BuzdolabıArçelik
Etüv (sterilizatör)NÜVE
Elektronik hassas teraziSHİMADZU
Waring BlenderDynamic Co.
Kül fırınıNÜVE
Manyetik karıştırıcıJANKE& KUNKEL KG
PH metreOrion Researce
Su banyosuFAO
Parafin su (Yağ) BanyosuMemmert
ThermoreaktörMerck
Su SpektrosuMerck
Yaş Yakma ÜnitesiVelp
Yaş Yakma ÜnitesiVelp
Magnetik IsıtıcıElektro-Mag
Su BanyosuŞimşek

Analiz Listesi

Sıra NoAnaliz AdıAnaliz Edilecek
Ürün
Analiz MetoduGereken Numune MiktarıAnaliz Fiyatı TL.Analiz Süresi
(gün)
1Acılık (Kreiss) AnaliziTahinTS 2589100 gr.392
2Alkalinite AnaliziSu ve Atık SuTS 3790
EN ISO 9963-1
100 ml.391
3Alkol Miktarı Analizi
(% Hacim) (Distilasyon)*
Şaraplar
Alkollü İçkiler*
TS 522500 ml.60,51
SirkelerTS 52255
4Asetil Metil Karbinol TestiSirkelerTS 1880
EN 13188
100 ml.392
5Asitlik Tayini Pastörize Süt, Çiğ
Süt, Ayran, Krema
TS 1018
TS ISO 1740
100 ml.391
Beyaz Peynir, Tulum Peyniri, Dil Peyniri (Titre Edilebilir)TS 591100 gr.
Yoğurt (Titre Edilebilir)TS 1330100 gr.
BalTS 303650 gr.
Un, Öğütülmüş Tahıl Ürünleri (Yağ Asitliği)TS 6179 ISO 730550 gr.
ZeytinTS 77450 gr.
Ekmek (Asit Değeri)TS 500050 gr.
6Asitte Çözünmeyen Madde MiktarıTuzTS 933 TS 1346100 gr.302
7Azotsuz Öz Maddeler Analizi (Kurumadde+Protein+Selüloz+Kül+Yağ)Yem ve Yem Hammaddeleri,25/08/1974 tarih ve 14987 sayılı Resmi GazeteYem ve yem hammaddeleri en az 0,5 kg, Saf yemlik preparatlar en az 50g.3433
Kanatlı Yem ve Kanatlı Yem Hammaddeleri
8Bitkisel ve Hayvansal Yağlarda Asit Sayısı/Serbest Yağ Asitliği AnaliziBitkisel ve Hayvansal YağlarTS EN ISO 660
TS 894
100 g.392
9Bitkisel ve Hayvansal Yağlarda Peroksit Sayısı AnaliziBitkisel ve Hayvansal YağlarTS 894
TGK 2014/53
TS 2590
TS EN ISO 3960
AOAC 965.33
100 g.502
10BulanıklıkSuFotometrik Metod100 ml301
11ECN 42 FarkıZeytinyağıCOI/T.20/Doc.No.20/Rev.2 2008100 ml.2101
12Ekstrakte Edilmiş Yağlarda
Asit Sayısı/Serbest Yağ Asitliği
Yağı Eksrakte
Edilebilen Ürünler
TS EN ISO 660
TS 894
100 gr.89 
13Ekstrakte Edilmiş Yağlarda
Peroksit Sayısı Analizi
Yağı Eksrakte
Edilebilen Ürünler
TS 894
TGK 2014/53
TS 2590
TS EN ISO 3960
100 gr.1002
14Elektriksel İletkenlik TayiniBal TS 133660.5 kg bal301
Su ve Atık SuTS 9748
EN 27888
100 ml.
15Enerji Analizi (Protein+Yağ+Nişasta+Şeker)Gıdalarda TGK Etiket Yönetmeliği1000 gr331,74
16Eterde Çözünmeyen Yabancı Madde ile Kül AnaliziYemeklik Bitkisel YağlarTS 894
TS EN ISO 663
50 gr.1052
17Formol Sayısı AnaliziGazlı Alkolsüz İçecek, Toz MeşrubatTS EN 1133
IFU 30
100 ml.501
TKB. GMMAM. Bursa
Metod No: 70.01. Say:151, 1988.
18Fruktoz (HPLC)Bal, Pekmez, Reçel, Meyve SularıIHC-2009
TS 13359
TS EN 12630
100 gr.1651
19Glikoz (HPLC)Bal, Pekmez, Reçel, Meyve SularıIHC-2009
TS 13359
TS EN 12630
100 gr.1651
20Glikoz+Fruktoz (HPLC),
Glikoz/Fruktoz (HPLC)
Bal, Pekmez, Reçel, Meyve SularıIHC-2009
TS 13359
TS EN 12630
100 gr.1651
21Ham Protein Analizi (Kjeldahl) *Yem ve Yem Hammaddeleri*Commission Regulation (EC) No:152/2009 Annex III-CYem ve yem hammaddeleri en az 0,5 kg, Saf yemlik preparatlar en az 50g.96,81
22Ham Selüloz AnaliziYem ve Yem Hammaddeleri TS 324
TS 315
Yem ve yem hammaddeleri en az 0,5 kg, Saf yemlik preparatlar en az 50g., Siyah çay en az 100g.861
Siyah Çay- Selüloz İçeriği % 1'den Fazla olan GıdalarTS ISO 15598
TS 6932
23Ham Yağ Analizi*Yem ve Yem Hammaddeleri *Commission Regulation (EC) No:152/2009 Annex III-H*Yem ve yem hammaddeleri en az 0,5 kg,
Saf yemlik preparatlar
en az 50g.
62,72
24HistaminBalık ve İşlenmiş BalıkJournal of AOAC İnternational Vol.76, No:3 pp. 575-577 (HPLC)1 kg.1651
25İnvert Şeker Analizi (Titrimetrik)Şekerli ÜrünlerTS 3036
TGK 2002/26
TS 7780
TS 3792
GMMAY (Lane Eynon)
50 gr.722
26İyot Sayısı AnaliziYemeklik Bitkisel ve Hayvansal Yağlar TS EN ISO 3961 (Titrimetrik Metot)50 ml.661
Hayvansal ve
Bitkisel Yağlar 
AOCS Cd 1 c-85 (GC)
27Jelatin Aranması (Kalitatif)Süt ÜrünleriAOAC Official Method, 920.106.200 gr.461
28Karbondioksit Analizi (CO2)Gazlı İçeceklerTKB. GMMAM. Bursa, Metod No:98.01.
Say:193, 1988.
Orjinal Ambalaj en az 2 adet461
29Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)SuFotometrik Metod100 ml1101
30Kokuşma Testi
(Nessler reaktifi ile)
Et ve Et ÜrünleriTS 1069
TS 10580
GMMAY 112.02-I
200 gr.301
31Kükürt Dioksit Analizi (SO2)*Tüm Gıdalar*
(Sirke hariç)
AOAC 2000 962.16
TS 485
200 gr/200 ml91,31
Şarap (Toplam)TS 522200 ml.83
Şarap* (Serbest)TS 522*200 ml.91,3
32Metabolik Enerji Analizi (Protein+Yağ+Nişasta+Şeker)Kanatlı Yemleri21.01.2017 tarih ve 29955 sayılı Resmi Gazete
TS 9610
Yem ve yem hammaddeleri en az 0,5 kg,
Saf yemlik preparatlar
en az 50g.
340,53
33Mineral Yağ AranmasıYemeklik Bitkisel
Yağlar
TS 894, TS 503950 ml.391
34Nişasta Analizi (Kalitatif)BaharatlarTS EN ISO 7540
GMMAM 138.03
50 gr.501
Yoğurt, PeynirTKB. GMMAM. Bursa, Metod No:138.03. Say:417, 1988.100 ml.
35Nişasta Analizi (Miktar Tayini)Et ve Et ÜrünleriTS 6812200 g.1152
Yem ve Yem Hammaddeleri
Gıdalar
Commission Regulation (EC) No:152/2009 Annex III-L, 21.01.2017 tarih ve 29955 sayılı Resmi Gazete,
TS ISO 6493
TS EN ISO 10520
GMMAY
Yem ve yem hammaddeleri en az 0,5 kg, Saf yemlik preparatlar en az 50g.
36Peroksidaz Aktivitesi TayiniYoğurt ve SütTS 1330200 gr.501
37pH AnaliziSu ve Atık SuTS EN ISO 10523100 ml.281
38Prina Yağı AranmasıBit. ve Hayvansal Yağ.TS 504250 ml.391
39Protein Analizi (Kjeldahl)Tüm Gıda MaddeleriCommission Regulation (EC) No:152/2009 Annex III-C,
TS EN ISO 8968-1
TS EN 12135
TS ISO 1871
TS 1748 ISO 937
500 gr.881
40Renk AnaliziSuFotometrik Metod100 ml.301
41Sabunlaşma SayısıHayvansal ve Bitkisel YağlarTS 894
TS EN ISO 3657
AOCS Cd 3a-94 (GC)
100 gr.502
42Sabunlaşmayan Madde SayısıHayvansal ve
Bitkisel Yağlar
TS 894
TS 4963
100 ml792
43Sakkaroz Analizi Tüm GıdalarIHC-2009
TS 13359
TS EN 12630 (HPLC)
100 gr.1651
Tüm GıdalarTS 1466
TS 3036
TS 3792
GMMAY (Lane Eynon) (Titrimetrik)
50 gr.772
44SU ANALİZLERİ Alüminyum Analizi (Suda Kitle) Amonyak Analizi (Suda Kitle) Amonyum Analizi (Suda Kitle) Bakır Analizi (Suda Kitle) Bor Analizi (Suda Kitle) Demir Analizi (Suda Kitle) Fosfat Analizi (Suda Kitle) Fosfor (Suda Kitle) Kadmiyum(Suda Kitle) Kalsiyum Analizi (Suda Kitle) Klorür Analizi (Suda Kitle) Kromat Analizi (Suda Kitle) Kurşun Analizi (Suda Kitle) Magnezyum Analizi (Suda Kitle) Mangan Analizi (Suda Kitle) Nikel Analizi (Suda Kitle) Nitrat Analizi (Suda Kitle) Nitrit Analizi (Suda Kitle) Oksijen Analizi (Suda Kitle) Orto Fosfat Analizi (Suda Kitle) Potasyum Analizi (Suda Kitle) Serbest Klor Analizi (Suda Kitle) Sertlik (Suda kitle) Silikat Analizi (Suda Kitle) Siyanür Analizi (Suda Kitle) Sodyum Analizi (Suda Kitle) Sülfat Analizi (Suda Kitle) Sülfid Analizi (Suda Kitle) Toplam Fosfor (Suda Kitle) Çinko Analizi (Suda Kitle) Florid Analizi (Suda Kitle) Nitrojen Analizi (Suda Kitle) Toplam Organik Karbon (Suda Kitle) Fenol Analizi (Suda Kitle) Arsenik Analizi (Suda Kitle)Su ve Atık SuFOTOMETRİK METOT100 ml.831
45Suda Çözünebilir Klorür (Tuz) AnaliziYem ve Yem Hammaddeleri TS ISO 6495-1
Methodenbuch band-III
Yem ve yem hammaddeleri en az 0,5 kg, Saf yemlik preparatlar en az 50g.431
46Şeker Analizi  TS 146650 gr.662
TS 12001
TS 3036
TS 7780
GMMAY
(Lane Eynon)
TS 3792
Yem ve Yem Hammaddeleri 21/01/2017 tarih ve 29955 sayılı RG
TS 12232
(Luff-Schrool)
Yem ve yem hammaddeleri en az 0,5 kg, Saf yemlik preparatlar en az 50g.
47Titre Edilebilir Asitlik Tayini
Meyve sebze mamülleri ve Meyve Suyu, Benzeri Ürünler (Susuz Sitrik Asit Cinsinden)TS 1125 ISO 750100 ml.391
Süt ve Süt Ürünleri (Pastörize süt, çiğ süt
ayran, tereyağı,
krema) 
TS 1018
TS ISO 1740
50 g.
YoğurtTS 1330100 gr.
Beyaz Peynir,
Tulum Peyniri,
Dil Peyniri
TS 591100 gr.
48Toplam Uçucu Bazik Azot (TVBN)*Su Ürünleri*EC NO:2074/2005 Section II300 gr.79,22
49Toplam Asit Tayini*SirkeTS 1880 EN 1318850 ml.391
Şarap* TS 522*50 ml.42,91
50Tuz Analizi Ayran, Peynir TürleriTS EN ISO 5943200 gr.471
TKB. GMMAM. Bursa, Metod No:222.04.
Say:612, 1988.
(Mohr Yöntemi)
EkmekTS 500050 gr.
Et ÜrünleriTS 1747-1
ISO 1841-1
200 gr.
Domates SalçasıTS 146650 gr.
Bitkisel MargarinTS 281250 gr.
TereyağıTS ISO 1738100 gr.
ZeytinTS 77450 gr.
Yemeklik TuzTS 93350 gr.
BaharatlarTS 319050 gr.
51Uçar Asit Analizi*Şaraplar*IFU-2005, No:5*250 ml.42,91
Alkolsüz İçeceklerIFU-2005, No:5250 ml.391
52Uçucu Olmayan Eter Ekstraktı AnaliziBaharatlarTS 2137 ISO 110850 gr.722
53Uçucu Yağ Miktarı AnaliziBaharatlar
(Kekik, Kimyon)
TS EN ISO 6571100 gr.662
54Üre AnaliziYem ve Yem Hammaddeleri Commission Regulation (EC) No:152/2009 Annex III-D, 21.01.2017 tarih ve 29955 sayılı Resmi GazeteYem ve yem hammaddeleri en az 0,5 kg, Saf yemlik preparatlar en az 50g.721
55Üreaz Aktivitesi AnaliziYem ve Yem Hammaddeleri 21/01/1992 tarih ve 21118 sayılı
Resmi Gazete
TS 4707 ISO 5506
Yem ve yem hammaddeleri en az 0,5 kg, Saf yemlik preparatlar en az 50g.571
56Yağ Analizi*Süt*TS ISO 2446*100 ml.62,71
Süt tozuIS 1224100 gr571
DondurmaTS 1330100 gr571
YoğurtTS 1330100 gr571
AyranTS ISO 2446100 ml.571
TereyağıGerber metodu100 gr.571
Peynir*TS ISO 3433*100 gr.62,71
Et ve Et Ürünleri TS 1744200 gr.722
Tahin/Tahin Helvası
ve yağlı tohumlar
TS 2590
TS 324
TS 2589
TS EN ISO 659
50 gr.572
Tahıl ve
Tahıl Ürünleri
TS EN ISO 1108550 gr.572
57Yağ Asitleri KompozisyonuBitkisel ve Hayvansal YağlarTGK 2014/53
Ek-9A/9B COI/T.20
Doc No:24 2001
EC No 796/2002
100 ml.1801
58Yağ –Gress AnaliziSu ve Atık SuSu ve Atık Su Analizleri Prof.Dr. Füsun Şengül Prof.Dr. Ayşen Türkman2 lt.1522
*Akredite analiz
Not: Sakkaroz, Glikoz ve Fruktoz analizleri tek enjeksiyonda sonuç olarak verilir.

''