Staj

Staj eğitimini tamamlamak isteyen öğrenciler başvurularını şahsen yapmalıdır. Posta vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Staj Yönergesi Madde: 7)

Staj Başvurusu Sırasında İstenen Belgeler

1- Staj Başvuru Formu

2- Bir adet Fotoğraf

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- Başvuru tarihinde alınmış herhangi bir yerde çalışmadığını gösteren belge (SGK'dan alınacaktır.)


GTHB STAJ YÖNERGESİ 2014

''