Mikrobiyolojik analizler

NoAnaliz AdıAnaliz Talimat NumarasıOrijinal MetotÜrünİhtiyaç Duyulan Miktar   (kg, l, ml)SüreAnaliz Ücreti (TL)
1Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı(AKS)MBL.AT.P.10.01EN ISO 4833Tüm Gıda Maddelerinde200 g/ml3 gün70,00
2Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı(A.K.S.)(Hızlı Test)MBL.AT.P.10.03Biomerieux TEMPO® AC, 411113, Automated test for use with TEMPO, for the enumeration of Total viable count in 40-48 hours in food productsTüm Gıda Maddelerinde200 g/ml2 gün120,00
3Bacillus cereus Aranması ve SayımıMBL.AT.P.10.04

TS EN ISO 7932

 

Tüm Gıda Maddelerinde200 g/ml48 saat + 4 gün doğrulama80,00
4Clostridium perfringens Aranması(sülfit indirgeyen)MBL.AT.P.10.05

TS EN ISO 7937

 

Tüm Gıda Maddelerinde200 g/ml48 saat + 4 gün doğrulama100,00
5Koliform ve E.coli sayımıMBL.AT.P.10.06FDA/BAM 2002Tüm Gıda ve Yem Maddelerinde200 g/ml6 gün115,00
6*Enterobacteriaceae  Koloni SayımıMBL.AT.P.10.07ISO 21528-2Tüm Gıda ve Yem Maddelerinde200 g/ml1 gün77,00
7

Enterobacter Sayımı

(Hızlı Test)

MBL.AT.P.10.08Biomerieux TEMPO® EB, 80 003, Automated test for use with TEMPO, for the enumeration of Enterobacteria in 22-27 hours in food productsTüm Gıda Maddelerinde200 g/ml1 gün115,00
8*Katı Besiyerinde E.coli Sayımı MBL.AT.P.10.09ISO 16649-2Tüm Gıda Maddelerinde200 g/ml1 gün     77,00     
9Katı Besiyerinde Koliform Bakteri SayımıMBL.AT.P.10.10ISO 4832Tüm Gıda Maddelerinde200 g/ml1 gün70,00
10E.coli Aranması ve Sayımı(EMS)MBL.AT.P.10.11ISO 16649-3Tüm Gıda Maddelerinde200 g/ml2 gün110,00
11

Küf ve Maya Sayımı

(Su aktivitesi >0,95)

MBL.AT.P.10.12ISO 21527-1Tüm Gıda Maddelerinde200 g/ml5 gün70,00
12

Küf ve Maya Sayımı

(Su aktivitesi >0,95)

MBL.AT.P.10.13ISO 21527-2Tüm Gıda Maddelerinde200 g/ml5 gün70,00
13

*Listeria monocytogenes

(Vidas)

MBL.AT.P.10.14AFNOR-BİO 12/27-02/10Tüm Gıda Maddelerinde200 g/ml1-3 gün181,50
14*Listeria monocytogenes aranması(Klasik)MBL.AT.P.10.15ISO 11290-1Tüm Gıda Maddelerinde200 g/ml5-7 gün132,00
15

E.coli O 157 Aranması

(Hızlı Test)

MBL.AT.P.10.16AFNOR-BİO 12/25-05/09Tüm Gıda Maddelerinde ve Yemlerde200 g/ml1-3 gün180,00
16

Maya ve Küf Sayımı

(Hızlı Test)

MBL.AT.P.10.17Biomerieux TEMPO® YM, 80 001, Automated test for use with TEMPO, for the enumeration of Yeasts, mold in 72-76 hours in food productsTüm Gıda Maddelerinde200 g/ml3 gün115,00
17Sünme(Rope Sporu) Faktörü AranmasıMBL.AT.P.10.18TSE 3522/Nisan 1992 Un ve Unlu Mamüller200 g/ml3 gün80,00
18*Salmonella spp. AranmasıMBL.AT.P.10.19ISO 6579 : 2002Tüm Gıda Maddelerinde200 g/ml5 gün132,00
 *Salmonella spp. AranmasıMBL.AT.P.10.19ISO 6579 : 2002Yemlerde200 g/ml5 gün132,00
19E. coli O157 AranmasıMBL.AT.P.10.20ISO 16654Tüm Gıda Maddelerinde ve Yemlerde200 g/ml3-4 gün135,00
20

E.coli Sayısı

(Hızlı Test)   

MBL.AT.P.10.21Biomerieux TEMPO® EC, 80 004, Automated test for use with TEMPO, for the enumeration of Escherichia coli in 22-27 hours in food productsTüm Gıda Maddelerinde200 g/ml1 gün115,00
21

Koagulaz Pozitif Staphylococcus (Staph.aureus) Sayımı

(Hızlı Test)

MBL.AT.P.10.22Biomerieux TEMPO® STA, 80 002, Automated test for use with TEMPO, for the enumeration of  Staphylococcus aureus in 24-27 hours in food productsTüm Gıda Maddelerinde200 g/ml1 gün115,00
22*Koagulaz Pozitif Staphylococcus (Staph.aureus)SayımıMBL.AT.P.10.23

ISO 6888-1

 

Tüm Gıda Maddelerinde200 g/ml4 gün88,00
23

Toplam Koliform

(Hızlı Test)

MBL.AT.P.10.24Biomerieux TEMPO® TC, 80 006, Automated test for use with TEMPO, for the enumeration of total Coliform following the BAM definition  22-27 hours in food productsTüm Gıda Maddelerinde200 g/ml1 gün115,00
24Sterilite Kontrolü(İnkübasyon+AKS)30ºC de 15 gün İnkübasyonMBL.AT.P.10.25TGK 2009/6Tüm Gıda MaddelerindeEn az 2 adet orijinal ambalaj18  Gün153,00
55º C de 7 gün İnkübasyon10 Gün130,00
25Staph.EnterotoxiniMBL.AT.P.10.26

Vidas SET2

Ref:30 705

Tüm Gıda Maddelerinde200 g/ml1 gün200,00
26

*Salmonella spp Aranması(Vidas)

MBL.AT.P.10.27Biomerieux-Vidas Up Salmonella General protocol Ref:30 707Yemlerde200 g/ml1-5 gün165,00

*Salmonella spp Aranması(Vidas)

MBL.AT.P.10.27Biomerieux-Vidas Up Salmonella General protocol Ref:30 707Tüm Gıda Maddeleri200 g/ml1-5 gün165,00
27Yoğurtta Karakteristik Mikroorganizma Sayımı(37 C0 (Spesifik mikroorganizma sayımı)MBL.AT.P.10.28ISO 7889Yoğurt200 g3 gün107,00
28Somatik Hücre SayımıMBL.AT.P.10.29TS EN ISO 13366-1Çiğ Süt200 g/ml5 gün61,00
29E.Coli ve Koliform Sayımı(Membran Filtrasyon Yöntemi İle)

 

MBL.AT.P.10.30

TS ISO 9308-1Su

 

100 ml

1-2 gün65,00
30

Salmonella spp Aranması(Hızlı Test)

MBL.AT.P.10.31BİO-Rad RAPID Salmonella Short ProtokolTüm Gıda Maddeleri200 g/ml2-5 gün150,00
 

Salmonella spp Aranması(Hızlı Test)

MBL.AT.P.10.31BİO-Rad RAPID Salmonella Short ProtokolYemlerde200 g/ml2-5 gün150,00​

''